Artikel miniserie: Et søvneksperiment

Eleverne skal læse to korte artikler fra Berlingske Tidende og efterfølgende kunne resumere indhold samt forholde sig personligt til, hvilke tanker teksten sætter i gang hos dem. Den ene artikel beskriver en 17-årig piges oplevelser med at undgå alle typer skærme efter aftensmaden og frem til den følgende morgen. Den anden artikel inddrager en hjerneforsker og søvnekspert, der forholder sig til pigens søvneksperiment og tolker hendes reaktioner som klassiske tegn på abstinenser.

Forslag til aktiviteter

Sæt eleverne sammen i makkerpar og bed dem læse artiklerne ’Catalina har undværet sin iPhone før sengetid i en hel uge’ og ’Søvnekspert har kigget på Catalinas søvndagbog’. Når det er gjort, skal de skrive helt korte resuméer af begge artikler. Eleverne må gerne fordele artiklerne mellem sig, så de står for hver sit resumé, men de skal begge kunne stå inde for indholdet. (ca. 8-10 sætninger pr resumé).  

Fusionér derefter grupperne, så eleverne nu sidder to makkerpar sammen, og bed dem læse deres resuméer højt for hinanden. Bagefter skal de drøfte, om de har fremhævet de samme ting, og blive enige om 5-10 fælles sætninger, de opsummerer de to artikler bedst muligt. Når de har fundet frem til at formulere deres fælles opsummering – skal de skrive den på et vandret A4-ark og aflevere dem til dig. 

Grupperne skal derefter forholde sig personligt til artiklens indhold. Hjælpespørgsmål kunne fx være: 

  • Hvad tænker I om, Catalinas mobilbrug?  
  • Hvordan er det i forhold til den måde, I selv bruger jeres mobil på? – Og hvordan er det i forhold til jeres venners mobilbrug? Og jeres forældres? 
  • Hvorfor tror I, det er sådan? 
  • Hvad tænker I om, at psykologen kalder Catalinas reaktionsmønstre for abstinenser? 
  • Hvilke tanker gør I jer, om jeres egne mobilvaner – er der noget, I gerne ville ændre på? (hvorfor/ hvorfor ikke?) 
  • Hvis ja – hvad ville det evt. kræve af jer at ændre vaner? 

Mens grupperne forholder sig til artiklen, kan du evt. læse gruppernes opsummeringer af artiklen, så du på forhånd kan se, hvad de har valgt at fremhæve. – Du kan selvfølgelig også vælge i stedet at gå rundt og ’smuglytte’ lidt i de forskellige grupper. 

Fordel opsummeringerne mellem grupperne, så alle grupper får en af de andre gruppers formuleringer.  

Bed derefter grupperne om at forholde sig til resumeerne- og evt. tilføje en sætning eller to, hvis de mener, at der mangler noget centralt. 

Derpå læser hver gruppe på skift deres endelige opsummering højt for resten af klassen- en gruppe ad gangen uden at grupperne (eller du) kommenterer undervejs.  

Saml til slut op på, hvilke ligheder og forskelle, der er på elevernes tekster. – Er de generelt enige om, hvad det væsentligste er – eller ser de forskelligt på det – og hvad tænker de om, at det er sådan? 

Tip: I kan evt. gennemføre et lignende mini-eksperiment, hvor du og eleverne forpligter jer til at undvære mobilen fra efter aftensmaden og frem til efter morgenmaden den følgende dag. Hvis I gør det, skal I selvfølgelig sætte tid af til at følge op på det, – enten mundtligt eller som en kort skriftlig refleksion, som hver enkelt elev udarbejder. I kan også forsøge jer med et mere omfattende søvneksperiment, som Just Human har beskrevet – det finder I her: Just Human – Søvneksperiment.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole

Fag: Fx Dansk

Varighed:
1-2 lektioner