Den digitale behovspyramide

Eleverne læser en kort tekst om Maslows behovspyramide i dokumentet ‘Den digitale behovspyramide’ og skal derefter tage stilling til, hvor i behovspyramiden forskellige digitale aktiviteter hører til.

Dagens lektion

Introduktion til Maslows behovspyramide
Vurdér om din klasse har brug for, at du kort introducerer dem til Maslows behovspyramide, før du udleverer elevarket om den digitale behovspyramide til dem.

Maslows behovspyramide

Det kan fx være en god ide at begynde med at forklare, at den er pyramideformet og ikke kvadratisk, fordi de basale behov er det bærende fundament og dermed dem, der først skal være opfyldt. (Måske kender eleverne madpyramiden, der også er opbygget på samme måde).

Øvelse: Den digitale behovspyramide
Lad derefter eleverne arbejde med Elevarket ’Den digitale behovspyramide’. De skal først læse den lettilgængelige fagtekst om Maslow og derefter tage stilling til, hvor de synes, at deres forskellige digitale aktiviteter hører til. Håbet er, at eleverne erkender, at selvom mobilen opfylder forskellige behov, så er det ikke mange fordele ved at bruge den lige før de skal sove (afslapningsprogrammer og sovemusik undtaget).

Når eleverne har udfyldt arket (enten individuelt eller i makkerpar), samler I op på deres svar enten i mindre grupper eller i plenum, alt efter hvad, du vurderer, giver bedst mening. Spørg gerne ind til, om de har noteret platforme/aktiviteter, som de ikke har kunnet placere i pyramiden og tag derefter en snak om, hvorfor disse platforme/aktiviteter står uden for.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole, Ungdomsuddannelse

Fag:
Fx Samfundsfag, Biologi

Varighed:
1-2 lektioner