Digitale dilemmaer

Arbejd med et eller begge autentiske dilemma fra Sara og Monopolet og forhold jer til monopolets svar.

Du kan evt. lade halvdelen af grupperne arbejde med dilemma 1 og den anden dilemma 2 – hvorefter I afspiller begge dilemmaer i klassen og grupperne fremlægger deres overvejelser for hinanden. Til slut kan klassen finde fælles gode råd til forældre, som I kan dele med deres forældre på Aula/ Intra.

Dilemma 1: Mettes 18-årige søn sidder konstant ved computeren

Øvelse: Mettes dilemma
Begynd med at lytte til den korte præsentation af Mettes dilemma. Hendes søn på 18 sidder konstant ved computeren, og hun oplever, at han er træt og ikke passer sin skole. Mette har aftalt med sin søn, at hun skriver til Sara og Monopolet, og sønnen har lovet at rette sig efter monopolets ’dom’. Du kan høre lydklippet her:

Sara og Monopolet: Mettes dilemma (ca. 8. minutter)
OBS: Fra 37:20 – 45:08

Inddel eleverne i grupper på 3-4 og bed dem om at forholde sig til Mettes dilemma: Eleverne får 5 min. til at diskutere, hvad de synes, at Mette skal gøre?  

Derefter får de yderligere 10 min. til at lave to lister: 

Liste 1: En med de argumenter, der kunne være for, at Mette skal blande sig i sønnens skærmtid 
Liste 2: En anden med argumenter for, at Mette ikke skal blande sig. 

Saml op i plenum og hør de forskellige gruppers bud til løsninger på dilemmaet, før I lytter til Monopolets overvejelser. Lad evt. eleverne gætte på, hvad de tror Monopolet vil råde Mette og sønnen til.

Lyt derefter i fællesskab til Monopolet løsningsforslag og tal til slut i plenum om, hvad eleverne synes om det.  

Om modulet

Målgruppe:
Ungdomsuddannelse

Fag:
Fx Dansk eller Samfundsfag

Varighed:
1-2 lektioner

Dilemma 2: Anders forældre har spærret for internettet om natten

Begynd med at lytte til Anders dilemma – han bor hos sine forældre, holder sabbatår og er havnet i et dilemma om, hans forældre kan bestemme hans sengetid. Han er 19 år og B-menneske – forældre har sat internetspærring på fra kl. 01.00. Du kan høre lydklippet her:

Sara og Monopolet: Anders’ dilemma (ca. 8 minutter)
OBS: Fra 47:11 – 55:10

Inddel eleverne i grupper på 3-4 og bed dem om at forholde sig til Anders dilemma: Eleverne får 4-5 min. til kort at drøfte:

  • Er Anders forældre rimelige eller urimelige?
  • Hvad synes I om monopolets svar til Anders?

Derefter får de yderligere 10 min. til at lave to lister: 

  • En med de argumenter, der taler for at slukke for netadgangen om natten. 
  • En anden med argumenter for, at Anders selv bestemmer over sin nattesøvn.

Saml op i plenum, og hør de forskellige gruppers lister og overvejelser.