Paneldebat om søvn og digitale vaner

Eleverne skal i grupper sætte sig ind i et bestemt synspunkt, som de skal øve sig i at argumentere for. De skal både kunne argumentere for deres tildelte synspunkt og finde modargumenter til andre synspunkter. Til slut trækker eleverne lod om, hvem der skal sidde i panelet, og hvem der skal være aktivt publikum.

Dagens lektion

Fortæl eleverne, at alle skal forberede sig til en paneldebat som I skal gennemføre til sidst i timen. Sig at I ikke på forhånd ved, hvem der kommer til at sidde i panelet – fordi I trækker lod om pladserne, så de skal hjælpe hinanden med at finde gode argumenter. De elever, der ikke får plads i panelet skal være aktive deltagere og stille spørgsmål til panelet.

Paneldebatten kommer til at handle om søvn og digitale vaner og opgaven går ud på at forberede sig på at kunne argumentere for sit synspunkt – uanset om man er enig i det eller ej.

Inddel eleverne i tre grupper med hver deres position og giv dem tid til at forberede og formulere argumenter ved at sætte sig ind i artikler og film. De tre positioner er:

  • Søvneksperterne (Debatindlæg + Video)
  • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (Artikel)
  • Gymnasieskolernes Lærerforening (Artikel)

Når eleverne har undersøgt sagen, forbereder grupperne sammen en række argumenter for deres synspunkt. De skal også drøfte hvilke modargumenter de måske vil blive mødt med, og hvad de kan svare.

Når eleverne har forberedt sig trækker hver gruppe lod om at sende en repræsentant til panelet. Du kan desuden spørge om der er en eller to, der gerne vil melde sig til at være moderator/ ordstyrer i debatten – eller du kan tage rollen, hvis det fungerer bedre.

Begynd debatten med at hver repræsentant kort fortæller, hvem de repræsenterer, og hvad deres hovedsynspunkt er. Derefter stiller moderator/ ordstyrer uddybende spørgsmål og sørger for at publikum også får lejlighed til at stille spørgsmål til panelet.