Faktatjek ’Sove, sove, sove’ sang af Molly Thornhill

Som afslutning på Stand-up-showet ReloadMe 2022 optrådte Molly Thornhill med sangen ’Sove, sove, sove’. Eleverne skal lytte til sangen og derefter faktatjekke de udsagn/ påstande, som hun nævner. Til slut sammenligner eleverne deres faktatjek og begrunder deres vurdering med de kilder, som de har vurderet som troværdige.

Forslag til aktiviteter

Afspil sangen, og bed eleverne om at notere alle de påstande ned undervejs, som Molly Thornhill nævner i sangen.

Inddel eleverne i grupper og bed dem sammenligne deres lister. (De kan evt. genhøre sangen imens)  

Eleverne skal herefter faktatjekke Mollys udsagn og begrunde deres vurdering med en pålidelig kilde, som de har tillid til. – Som minimum skal de tjekke disse udsagn: 

  • Hvis man sover dårligt tre nætter i træk, falder man to klassetrin  
  • Unge sover en time mindre i snit end unge gjorde for 30 år siden 

Er der tid, kan eleverne evt. forholde sig personligt til sangen, fx om de synes, den er sjov, vellykket eller kikset og begrunde deres synspunkter. 

Til slut samler I op i plenum, hvor grupperne drøfter deres faktatjek og valg af kilder.  

OBS: Ude af kontekst kan sangen måske virke kikset eller akavet på nogle elever, så overvej om den fungerer som enkeltaktivitet i din klasse, eller om den skal indgå i sammenhæng med resten af ReloadMe Comedy showet. Evt. kan du tage brodden af det ved på forhånd at italesætte, at de skal se en lidt alternativ sang.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole

Fag: Fx Dansk eller Samfundsfag

Varighed:
1 lektion

Materialeliste

Sang: ‘Sove, sove, sove’