Forskerzonen

Eleverne skal i denne opgave læse to kommentarer fra videnskab.dk’s populærvidenskabelige site Forskerzonen. Psykolog Morten Fenger har skrevet en kritisk kommentar om digitale mediers effekt på hjernen, som Forsker Annemette Thorhauge fra KU derefter går i rette med.  

Eleverne skal dels gøre rede for de to forskeres forskellige synspunkter, dels drøfte hvilke tanker, det sætter i gang hos dem selv. 

Forslag til aktiviteter

Bed eleverne læse kommentarerne ‘Den digitale verden belønner vores hjerne’ og ‘Glem nu den stenalderhjerne’ i nævnte rækkefølge.  

Inddel eleverne i grupper og bed dem gøre rede for, de to forskeres synspunkter. De kan fx tage udgangspunkt i disse spørgsmål: 

  • Hvad er Morten Fenger og Annemette Thorhauge enige om?  Og hvad er de uenige om? 
  • Hvilket ærinde har Morten Fenger med sit indlæg? 
  • Hvilket ærinde har Annemette Thorhauge med sit svar?  
  • Hvilke argumenter fremfører Annemette Thorhauge mod Morten Fengers kommentar?  
  • Vælg et citat fra en af de to forskeres kommentarer, som gjorde særligt indtryk, og begrund, hvorfor I netop fremhæver dette citat. 
  • Diskutér til sidst, hvilke tanker de to kommentarer sætter i gang hos jer? 

Du kan enten samle op på opgaven i plenum – eller du kan bede eleverne om individuelt at besvare den, som en skriftlig afleveringsopgave.  

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Ungdomsuddannelse

Fag: Fx Dansk

Varighed:
1-2 lektioner