Fra i morgen skal danskerne ligge i deres seng kl. 22

Eleverne skal læse en satirisk artikel fra Rokokoposten og forholde sig kildekritisk til den.

Dagens lektion

Artikel fra Rokokoposten
Bed eleverne læse Rokokopostens artikel ’Fra i morgen skal danskerne ligge i deres seng kl. 22’ og derefter tage stilling til disse spørgsmål: 

Hvad er det for en slags tekst? 
Hvad er tekstens budskab? 
Hvad synes I om teksten? 

Hvis ikke eleverne selv har opdaget, at der er tale om satire, (måske vil de kalde det fake news) er det vigtigt at gøre dem opmærksom på det. Googl i fællesskab ’Rokokoposten’ og tjek sitet ud sammen. Sæt fokus på kildekritik og tal evt. også om forskellen på fake news, hvis formål er at vildlede læseren, og satire, hvis formål er at underholde læseren ved at gøre grin med bestemte personer eller synspunkter.  

Gruppearbejde
Bed dernæst eleverne om at arbejde i grupper med disse spørgsmål: 

Find tegn i teksten på, at det er satire og ikke en rigtig avisartikel. 
Hvad er det, forfatteren gør grin med?  
Hvad kræver det af læseren at opdage, at det ikke er en rigtig avis? 

Artiklens fiktive strukturelle ændring, hvor statsministeren beordrer alle borgere i seng på et fast tidspunkt, er selvfølgelig et voldsomt indgreb i folks privatliv. Men måske er det muligt at lave strukturelle ændringer, der både er realistiske og attraktive for unge?

Diskutér i gruppen, hvilke ændringer, I synes kunne være realistiske og til fordel for jer (fx ændrede mødetider i skolen, anbefalinger fra sundhedsstyrelsen osv.). 

I kan evt. slutte af med at se de to filmklip ’Myter om senere mødetider’ og ’Skole med senere mødetider = friskere elever’ før i samler op på elevernes svar.

Myter om senere mødetider’ (ca. 2 min.) 

‘Skole med senere mødetider = friskere elever’ (ca. 4 min.)

Forslag til perspektivering  
I Kina er det forbudt for børn og unge under 18 år at spille mere end 3 timer onlinespil om ugen. De kinesiske børn og unge må kun spille i tidsrummet 20.00 og 21.00 på fredage, lørdage og søndage. Reglerne gælder for alle enheder – altså også for mobiltelefoner. Spørg eleverne: 

Hvad de tænker om det?  
Hvorfor de tror, at de kinesiske politikere har besluttet det?  
Om de tror, det er en fordel eller en ulempe for Kina? 

Forslag til ekstraopgave
Lad eleverne forfatte deres egne små satiriske artikler ud fra temaet ’digital trivsel og søvn’, som de efterfølgende skal præsentere for hinanden. 

Om modulet

Type:
Grundmodul

Målgruppe:
Grundskole, Ungdomsuddannelse

Fag:
Fx Dansk, Samfundsfag

Varighed:
1-2 lektioner

Materialeliste

Rokokopostens artikel ’Fra i morgen skal danskerne ligge i deres seng kl. 22’