Gæt hvor længe

Eleverne tester i denne øvelse deres tidsopfattelse i forskellige situationer. De skal først arbejde med træningsopgaver og dernæst surfe rundt på nettet.

Dagens lektion

Øvelse: Gæt hvor længe
Det skal I bruge:

Et stopur
Ark med træningsopgaver til alle elever
Post it’s i to forskellige farver
Elevernes mobiler/tablets eller computere (med adgang til nettet)
Små klistermærker (til at dække synlige ure).

Bed eleverne om at lægge alle ure væk og dække alle skærmes ure til med et lille mærkat, så ingen har mulighed for at tage tid. Sørg for selv at have adgang til et stopur.

Opgave 1: Eleverne laver opgaveark
Uddel et opgaveark med træningsopgaver til alle elever (som lærer vælger du selv opgavearket). Det kan være opgaver i hvilket som helst fag – fx dansk grammatik, matematik, engelsk osv. Så længe der er opgaver til mere end ti minutters arbejde.

Eleverne skal nu arbejde med opgaverne i præcis 10 minutter, men det ved de ikke. Når tiden er gået, beder du alle i stilhed om at notere (på en gul post it) hvor lang tid, de tror, at de har arbejdet med opgaverne (tid i hele minutter).

Opgave 2: Eleverne surfer på nettet
Bed dernæst eleverne om at tage en pause, hvor de går på nettet og laver det, de normalt ville synes var fedt at slappe af med (SoMe, spil, Youtube eller hvad de ellers følger med i af sociale medier). Når der er gået præcis ti minutter, skal de stoppe med, det, de har gang i og igen notere (på en blå post it), hvor lang tid, de tror, der er gået.

(Her vil du formentligt opdage, at eleverne er længere tid om at stoppe – en refleksion du kan vende med eleverne senere hen).

Sammenlign tiderne
Saml de gule og blå post it’s sammen, og lad et par af eleverne sortere dem efter minuttal og sætte lapperne op i et søjlediagram på væggen, så alle kan se søjlerne. Regn gerne en gennemsnitstid ud på det oplevede tidsforbrug for henholdsvis det gule og det blå diagram.

Fælles refleksion
Hvad viser det gule søljediagram – hvor god en fornemmelse havde I af tiden, da I løste skoleopgaver?
Hvad viser det blå søljediagram – hvor god en fornemmelse havde I af tiden, da I brugte tiden på nettet?
Undrer resultatet jer? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvad synes I om øvelsen? Er den relevant? Hvorfor/hvorfor ikke?

Tip
Denne opgave kan fx indgå i biologiundervisningen som start på et længere forløb om membranprocesser og nervesystemet. Se ‘Lykkelig-hjerne‘ – Forløb på emu.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole

Fag:
Fx Biologi, Matematik, Dansk, Engelsk

Varighed:
1 lektion