Hvorfor bliver unge stressede?

Eleverne skal analysere og forholde sig til en mulitimodal artikel om stress blandt unge. I teksten indgår en video, hvor unge både formidler viden om stress og fortæller om personlige oplevelser. 

Opgaven minder om ’Uendeligheds-scrolling er som en enarmet tyveknægt’ og ’Tre små prikker der kan drive dig til vanvid’. Du kan enten lade hele klassen arbejde med samme tekst, eller du kan eventuelt lade eleverne vælge hvilken tekst, de helst vil analysere.  

Forslag til aktiviteter

Bed eleverne læse webteksten ‘Hvorfor bliver unge stressede?’. Hvis ikke eleverne er bekendt med begrebet multimodalitet, kan du fx introducere dem for denne korte definition:  

En multimodal tekst er en tekst, som er sammensat af flere forskellige udtryksformer. En multimodal tekst kan fx bestå af brødtekst, billeder, lydklip, film og grafik.    

  • Hvad er det for en tekst?  
  • Hvem er afsender og modtager? 
  • Hvad er tekstens hovedpointer?  
  • Hvilke udtryksformer/virkemidler indgår i ’Hvorfor bliver unge stressede?’?  
  • Hvordan fungerer webteksten samlet set for læseren? – Hvordan understøtter eller besværliggør de enkelte elementer læsningen? 
  • Undersøg og vurdér kildens troværdighed (videnskab.dk) 

Slut af med at samle op i plenum på analysen i plenum og bed eleverne forholde sig mere personligt til teksten. Fx ud fra disse spørgsmål: 

  • Hvad synes I om artiklen? – Er den væsentlig og interessant for jeres liv? 
  • Hvilke tanker giver den anledning til? 

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Ungdomsuddannelse

Fag:
Fx Dansk og samfundsfag

Varighed:
1-2 lektioner