Lav en kampagnefilm!

Eleverne skal producere egne kampagnefilm om søvn og digitale vaner.

Efter en kort introduktion til kampagnefilm skal eleverne i mindre grupper producere deres egne kampagnefilm om søvn og digitale vaner. Hver gruppe vælger et budskab, som de skal kommunikere til en bestemt målgruppe. Til slut fremlægger grupperne deres overvejelser og viser hinanden deres kampagnefilm.

Forberedelse til første lektion

Udvælg på forhånd hvilke kampagnefilm, du vil vise klassen. Vælg nogle forskellige eksempler, så eleverne kan se flere bud på, hvordan det kan se ud. Fx ’Red en idiot’ fra sikkerhedsstyrelsen, ’Alkohol påvirker andre end dig selv’ fra Blå Kors og ’Pølsepresser du mig nu – nej’et’ fra Kræftens Bekæmpelse. De fleste elever har formentlig allerede et vist kendskab til kampagnefilm – uden at de nødvendigvis er bevidste om det.

Overvej om du vil bede eleverne om at tage udgangspunkt i bestemte materialer fra ReloadMe- når de laver kampagnefilmene. Det kunne fx være:

Inddel på forhånd eleverne i arbejdsgrupper med 3-4 i hver, så der ikke opstår usikkerhed om gruppedeling.

Første lektion – Introduktion til kampagnefilm og opgaven

Forklar, at I nu skal arbejde med kampagnefilm – som er korte film, der altid har en klar intention om at påvirke målgruppens holdninger og/eller handlinger. Sig fx, at I begynder med at se et par eksempler og at de derefter selv skal producere små kampagnefilm som søvn og digitale vaner, med inspiration fra ReloadMe-materialerne.

Vis to- tre forskellige eksempler på kampagnefilm. Eleverne skal efter hver film i makkerpar hurtigt notere:

  • Hvad de synes filmens budskab er?
  • Hvem de tror filmen gerne vil påvirke?
  • Hvad filmen gerne vil påvirke til?

Tal om de viste kampagnefilm ud fra elevernes notater og bed dem forholde sig til, hvad de synes fungerer godt/mindre godt i filmene. Hvis ikke eleverne selv kommer ind på humor/alvor som virkemiddel, så spørg ind til det og bed dem forholde sig til, hvad de synes virker godt for hvilke målgrupper.

Eleverne skal derefter i grupper af 3-4, vælge et emne, de gerne vil lave en lille film om og hvem de gerne vil påvirke til hvad. Emnerne kunne fx være:

  • Faste sengetider for teenagere! 
  • Senere mødetider for udskolingsklasser! 
  • Sluk for internettet efter 21:00! 

Hvis eleverne skal tage udgangspunkt i bestemte artikler/videoer fra ReloadMe skal de begynde med at læse/se dem igennem.

Gennemgå evt. arbejdsarket: Lav en kampagnefilm– hvor eleverne får hjælp til at strukturere deres arbejdsproces og fortæl eleverne, hvor meget tid, de har til rådighed til at løse opgaven sam

t hvornår de skal vise deres film til hinanden.

Om modulet

Fag:
Dansk

Varighed:
4-8 lektioner

Materialeliste

Storyboard

Handout: ‘Lav en kampagnefilm’

Mobiltelefon eller andet til at filme

Redigeringsværktøj (findes oftest på mobiltelefon eller tablet)

Efterfølgende arbejdslektioner

Begynd efterfølgende timer med et kort fælles tjek ind – hvor alle grupper melder ind – hvor langt de er i processen og om de har brug for hjælp.  Aftal også at I mødes i slutningen af arbejdstiden til fælles tjek-ud.

Sidste lektion – fremvisning af film og opsamling

Aftal på forhånd i hvilken rækkefølge grupperne præsenterer deres film. Hver gruppe bestemmer selv om de vil introducere filmen ved at indlede med deres overvejelser – eller om de vil vise filmen først og dernæst fortælle om deres overvejelser.

De grupper, der ikke fremlægger, kan fx få til opgave at notereundervejs og efterfølgende give feedback på:

  • Hvad de synes fungerer godt i filmen
  • Hvilke virkemidler gruppen har anvendt og hvordan de synes, det fungerer
  • Hvor de synes, budskabet kommer frem i filmen

Slut af med en kort evaluering af forløb og arbejdsproces. Spørg først eleverne, hvordan de synes, det har fungeret og giv derefter eleverne en tilbagemelding på, hvad du har lagt mærke til at de lykkedes med og hvad du godt kunne tænke dig blev anderledes, hvis I en anden gang skulle arbejde med et lignende forløb.

Tip: Hvis eleverne er stolte af deres kampagnefilm, kan I overveje at vise dem frem for andre elever på skolen eller dele dem med elevernes forældre.