Når hjernen sover

Dette modul formidler grundlæggende viden om søvn og giver eleverne mulighed for i mindre grupper at reflektere over forskellige fagtekster.

Ekstra øvelse

Øvelse: Læs afsnit fra bogen ‘Ikke til forhandling’
Lad eleverne læse afsnittet ‘Søvnens evne til at lagre nye indtryk og færdigheder‘ fra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling.

Inddel derefter eleverne i grupper af passende størrelse og fordel de seks korte uddrag fra bogen ‘Ikke til forhandling’ af Chris MacDonald ud på grupperne.

1. Vil du være syg? Så hold dig vågen
2. Så meget påvirker søvn din psyke
3. Så meget ekstra søvn
4. Søvnhormonernes vitale rolle
5. Træt? Så er du lige så farlig som en spritbilist
6. Søvnbulimi

Grupperne skal nu læse og arbejde med deres givne tekst. Slut af med at eleverne præsenterer tekstens pointer for de andre i klassen. Afhængig af tid og antal grupper kan grupperne fremlægge til slut eller i næste lektion.

Efter hver gruppepræsentation kan I have en fælles refleksion over, hvad den præsenterede viden har af betydning for jer som unge.

Opsamling
Afslutningsvis kan I samle op på teksten ‘Søvnens evne til at lagre nye indtryk og færdigheder’, lad eleverne forklare med egne ord:

Gør rede for, hvad der sker i hjernen under henholdsvis let og dyb NREM og REM søvn?
Hvilke aspekter af livet bliver påvirket af de forskellige søvnfaser og manglen derpå?
Hvilke konsekvenser kan I genkende?