Seks korte fagtekster om søvn

Eleverne har her mulighed for at læse korte fagtekster, der giver en grundlæggende baggrundsviden om søvns betydning. De seks uddrag fra bogen ’Ikke til forhandling’ handler om: Søvnhormoner, søvns betydning for fysisk sundhed, søvns betydning for mental sundhed, søvn og trafiksikkerhed, ’søvngæld’ og ’søvnbulimi’.

Forslag til aktiviteter

Alt efter hvad der passer ind i dit undervisningsforløb, kan du bruge teksterne på forskellig måde.

  • Du kan fx vælge relevante tekster ud, som alle skal læse. 
  • Eleverne kan selv vælge ud og orientere sig i dem individuelt, hvis de har brug for mere specifik viden fx i forbindelse med andre opgaver. 
  • Eleverne kan arbejde med teksterne i grupper, hvor hver gruppe skal producere et – to powerpoints, de kan bruge i en minifremlæggelse for resten af klassen. Grupperne skal desuden formulere to ’multiple choise’ spørgsmål til deres tekst, som de sender til dig. Når alle grupper har fremlagt og fremsendt spørgsmål, kan du samle spørgsmålene i en mini quiz – fx på Kahoot, hvor eleverne dyster om at svare rigtigt på hinandens spørgsmål…