Sleep – the Ultimate Equalizer part 2

Chris MacDonald gennemgår i denne video, der fortsætter hvor part 1 slap, hvorfor det biologisk set er særligt svært for teenagere at falde i søvn og hvilke andre faktorer, der også gør det svært at få nok søvn. Han forklarer bl.a. begreber som ‘søvngæld’ og ‘biologiske faseskift’ og opfordrer til at klassen diskuterer, hvad de kan gøre for at sikre sig, de får den søvn, de har brug for.

Forslag til aktiviteter

Fortæl eleverne, hvad de skal være opmærksomme på, når de ser videoen. Opfordr dem til at tage noter undervejs. (Videoen varer knap ca. 13 min.)

The Ultimate Equalizer – part 2 – English subtitles

Eleverne skal lægge særligt mærke til: 

  • Begrebet ‘Sleep debt’ – Hvad er det for noget og hvilke konsekvenser har det? 
  • Fænomenet ‘Biological Phase shifts’ – Hvad er det og hvilken betydning har det for teenagere? 
  • Stoffet ‘Melatonin’ – Hvad er det og hvilken rolle spiller det? 
  • Begivenheden ’Digital revolution’ Hvad skete der og på hvilken måde forandrede det verden?  

Saml op på videoen i plenum og læg især vægt på at få gjort rede for ovenstående opmærksomhedspunkter. Formålet er tydeliggøre, hvad der gør det særligt svært for teenagere at få den nødvendige søvn, så alle har fælles forståelse af de faktorer, der modvirker behovet for lang, sammenhængende søvn.  

Cirka fem minutter inde i videoen siger Chris MacDonald:  

”All of you that are watching this. I mean you have both the life that is going on right now, but you also have a digital parallel life that you have to relate to. And now this guy Chris MacDonald has been talking for a long time, so many of you people have probably been checking your mobile phones in the 15 minutes I have been rambling”. 

Vis eleverne klippet igen og hør dem, hvad de tænker om den måde Chris MacDonald udlægger det på. Bed dem desuden begrunde, hvorfor de er enige eller uenige med ham. 

Inddel derefter eleverne i grupper på 2-4 personer, og bed dem om at drøfte: 

  • Did anything in this video surprise you? – (what surprised you?) 
  • What can you do – according to Chris MacDonald – in order to sleep more? 
  • Is it realistic? (why/ why not) 
  • Find realistic pieces of advice, that will help you and others to get the necessary sleep? 
  • Which structural changes would you recommend the politicians to make in order to support the health and sleep balance of young people? 

Saml op på spørgsmålene i plenum og slut af med en fælles debat, hvor eleverne kan komme med deres bud på, hvad de tænker om det, Chris MacDonald har formidlet, samt hvad de har af ideer til, hvad der skal til, for at de får den søvn, de har brug for. 

Tip: Alt efter elevernes sproglige færdigheder kan der være brug for at se videoen flere gange. Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at kunne gense videoen, kan du lægge yderligere 15-20 min. til den tid, de får til gruppearbejdet, så eleverne selv kan spole frem og tilbage i videoen, mens de arbejder.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Ungdomsuddannelse

Fag: Fx Engelsk, Biologi eller Bioteknologi

Varighed:
1 lektion