Sleep – the Ultimate Equalizer

Chris MacDonald gennemgår i denne video, hvordan en søvncyklus fungerer samt konsekvenserne af for lidt eller for dårlig søvn. Videoen er på engelsk og kan derfor med fordel også indgå i engelskundervisningen. Eleverne skal efter at have set videoen besvare en række faktuelle spørgsmål om, hvorfor søvn er så vigtigt.

Filmen findes i to versioner, den ene med danske undertekster og den anden med engelske undertekster. Brug den version, du finder passende til dine elevers niveau.

The Ultimate Equalizer part 1 – English subtitles:

The Ultimate Equalizer part 1 – Danske undertekster:

Forslag til aktiviteter

Vælg om eleverne skal arbejde med engelske eller danske spørgsmål til videoen, og giv eleverne et ark med arbejdsspørgsmål, som de skal kunne besvare efter at have set videoen. (Du finder forslag til spørgsmål lidt længere nede i teksten.) 

Gennemgå evt. spørgsmålene, hvis du tænker, der er brug for det, og bed eleverne om at have blik for at finde svarene på disse spørgsmål, mens I ser videoen i plenum. (Videoen varer ca. 10 min.)   

OBS: Alt efter elevernes sproglige færdigheder kan der være brug for at se videoen flere gange. Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at kunne gense videoen, kan du lægge yderligere 15-25 min. til den tid, de får til gruppearbejdet, så eleverne selv kan spole frem og tilbage i videoen mens de arbejder.   

Inddel eleverne i grupper på 2-4 elever personer, og bed dem om at finde svar på alle spørgsmålene.

English version: 

  • Explain the different phases of a full sleep cycle – including the names, function and duration of the different types of sleep? 
  • How many hours of sleep do young people need? 
  • Why do young people need more sleep than adults? 
  • Chris MacDonald finally summarizes his points with the abbreviation S.T.U.P.I.D – What do the individual letters stand for and what do you think about that? 
  • Find good and realistic pieces of advice for young people who want to improve their sleep?

Dansk version

  • Gør rede for en fuld søvncyklus forskellige faser, herunder de forskellige typer søvns navne, funktion og varighed. 
  • Hvor mange timers søvn har unge brug for? 
  • Hvorfor har unge brug for mere søvn end voksne? 
  • Chris MacDonald opsummerer til slut sine pointer med forkortelsen S.T.U.P.I.D – Hvad står de enkelte bogstaver for, og hvilke tanker giver det anledning til? 
  • Find gode og realistiske råd til unge, der gerne vil forbedre deres søvn?  

Saml til sidst op på spørgsmålene i plenum og slut af med en fælles debat, hvor eleverne kan komme med deres bud på, hvad de tænker om det, Chris MacDonald har formidlet, samt hvad de har af ideer til, hvad der skal til, for at de får den søvn, de har brug for.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole

Fag: Fx Engelsk eller Biologi

Varighed:
1-2 lektioner