Smartphone brug – før og efter sengetid

Eleverne skal i denne opgave arbejde i mindre grupper. De skal dels gøre rede for Thea Ottes forskningsprojekt: Hvad forsker hun I? Hvad er hendes forskningsmetoder? Og hvilke centrale pointer fra forskningen formidler hun? Til sidst skal eleverne sammenholde Thea Ottes resultater med resultater fra Københavns Kommunes ’Ungeprofilen 21-22’ og evt. lave deres egen undersøgelse af vaner i klassen/ på årgangen.

Forslag til aktiviteter

Forklar eleverne, at de først skal se en video, hvor en forsker fortæller om nogle af de resultater, som forskningen i brug af smart phones før og efter sengetid har vist, og at de bagefter skal sammenholde med data fra en anden undersøgelse. 

Bed eleverne om at lægge mærke til følgende spørgsmål, mens de ser videoen. Eleverne må gerne tage noter undervejs, og bagefter skal de kunne gøre rede for de vigtigste pointer til resten af klassen. 

 • Hvad forsker Thea Otte Andersen i? 
 • Hvilke hovedresultater har hun fundet frem til? 
 • Hvad har overrasket hende mest? 
 • Hvilke forskningsmetoder har Thea Otte Andersen og hendes kollegaer anvendt i undersøgelsen?  
 • Hvornår bør man ifølge Thea Otte Andersen tænke over at ændre sin brug af smart phones før sengetid? 
 • Hvad peger Thea Otte Andersens på, at man bør forske mere i, og hvorfor er det relevant? 

Vis filmen med Thea Otte Andersen (ca. 7 min) og saml op på spørgsmålene i plenum. Spørg evt. også om, hvad eleverne tænker om undersøgelsens resultater, og bed dem begrunde, hvorfor de er overraskede/ikke er overraskede over resultaterne. 

Uddel herefter bilag med uddrag af Københavns kommunes undersøgelse ’Ungeprofilen 21-22’ side 29-31 samt ‘Ungeprofilen 2021-22- skoletype’ side 24-26 og introducér opgaven:

Eleverne skal i makkerpar aflæse graferne og uddrage pointer om de københavnske unges søvn og mobilbrug. Relevante spørgsmål kunne fx være: 

 • Hvad viser de enkelte grafer? 
 • Hvilke tre grafer, hæfter I jer mest ved i undersøgelsen? – Gengiv de tre pointer, I synes springer mest i øjnene, og begrund, hvorfor I synes, at disse resultater er interessante. 
 • Hvad viser undersøgelsen, hvis I zoomer ind på køn? – Er der noget som overrasker -hvorfor/ hvorfor ikke? 
 • Hvad viser undersøgelsen, hvis I zoomer ind på skoletype? Er der noget som overrasker -hvorfor/ hvorfor ikke? 
 • Hvad kan I helt generelt konkludere ud fra disse grafer? – Formuler én sætning, der ville kunne fungere som overskrift for undersøgelsen. 

Makkerparrene skriver deres overskrift på et A4-papir og hænger dem op i klassen. Derefter præsenterer hvert makkerpar deres overskrift i plenum – og kommer desuden med ét eksempel på noget, de har hæftet sig særligt ved. 

Drøft, om det er det samme, eleverne har lagt mærke til, og om de tror, at undersøgelsen er repræsentativ for danske unge i almindelighed. 

Tip: Hvis I gerne vil dykke mere ned i statistik, kan I fx bruge denne opgave som afsæt for, at eleverne selv søger mere information i befolkningsundersøgelsen ’Danskernes sundhed 2021’.  I denne undersøgelse er der ikke noget direkte afsnit om søvn og mobilbrug, men ved at bruge søgefunktionen og søge på ordet ’søvn’ kommer der ikke mindre end 37 resultater frem, som kan være interessante at se nærmere på. I den forbindelse kan eleverne fx skrive debatindlæg ud fra de nye tal, eller de kan optage korte videosekvenser med nyhedsindslag, hvor de på et minut skal præsentere interessante fund fra undersøgelsen for hinanden.

Om modulet

Type:
Grundmodul

Målgruppe:
Ungdomsuddannelse

Fag: Fx Dansk, Samfundsfag eller Matematik

Varighed:
1-2 lektioner