So.Me.Mor.Far.
Podcast fra Red Barnet

Eleverne skal lytte til en podcast og derefter i grupper drøfte en række spørgsmål.

Dagens lektion

Introduktion til So.Me.Mor.Far
Begynd med at vise introvideoen med Michael Schøt, der forklarer om konceptet (43 sek.).

Almindeligvis har So.Me.Mor.Far podcast altid unge i studiet som gæster, men i episode 12, som eleverne skal høre, er der besøg af tre voksne eksperter, der alle ved meget om Børn og unges digitale liv.

Øvelse: Lyt til podcasten: So.Me.Mor.Far.
Episode 12: Skærmtid – hvordan taler man om det på en meningsfuld måde? (ca. 38 min.).

Da målgruppen er forældre, kan du evt. efterfølgende sende linket til forældregruppen og opfordre dem til at lytte til den, så de får mulighed for at få et fælles sprog, de kan bruge, når de taler med deres børn om skærmforbrug.

Bed eleverne om at tage noter imens (evt. hjemmearbejde, så alle møder op og har hørt podcasten).

Gruppearbejde
Arbejd derefter i grupper med spørgsmålene: 

Hvilke pointer fremhæver eksperterne i podcasten? (Lav en liste).
Er I enige eller uenige i deres pointer? Markér ud for hver pointe, om I er enige eller uenige? (ved uenighed – så argumentér for jeres synspunkter).
Hvad tænker I om at skelne mellem skærmtid og skærmkvalitet? Find eksempler på begge dele.
Hvad synes I om podcasten? Hvad tror I, jeres forældre ville synes om den?

Skriv en kort anmeldelse af podcasten, hvor I kort resumerer indholdet og argumenterer for, om I synes, at den er vellykket eller ej. Slut af med at give den 1-5 stjerner.

Afslut i plenum med en kort opsamling og lad grupperne læse deres anmeldelser højt for hinanden.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole

Fag:
Fx Dansk

Varighed:
2 lektioner

Materialeliste

Podcast: So.Me.Mor.Far.