Sociale mediers algoritmer og designgreb

Eleverne skal se en video med medieforsker Malene Charlotte Larsen og efterfølgende gøre rede for hendes pointer og begreber samt forholde sig personligt til dem.

Forslag til aktiviteter

Vis videoen med Malene Charlotte Larsen (ca. 19 min)

Bed eleverne om at notere forskerens pointer ned undervejs, da de skal bruge noterne i gruppearbejdet. 

Inddel eleverne i grupper på max 4 elever i hver, og bed dem om at begynde med en runde, hvor de på skift læser deres stikord/noter højt for hinanden. (Uden at kommentere på, hvad de andre har hæftet sig ved). 

Elevernes skal herefter sammenligne deres notater og tale om, hvilke overvejelser de hver især gjorde sig, da de noterede undervejs. Gruppen skal finde ligheder og forskelle i noterne og bagefter blive enige om, hvordan de vil redegøre for Malene Charlottes pointer/konklusioner. 

Bed dernæst grupperne om at forklare disse begreber og komme med mindst et eksempel på hvert begreb – fx ved at formulere dem på skrift, som ordbogsforklaringer:

  • Algoritmer 
  • Designgreb 
  • Et-kliksinteraktioner 
  • Platformssocialitet 
  • Relationspostyr 

Bed eleverne tage en ny runde, hvor de på skift forholder sig personligt til videoens indhold. Hvis det er svært, kan de evt. forholde sig til dette hjælpespørgsmål:

  • Var der noget, der overraskede jer? – noget som var bekymrende? Eller noget, som I synes er problematisk?

Til slut skal de planlægge, hvordan de vil fremlægge deres drøftelser, så de samtidig sikrer sig, at alle i gruppen får sagt noget. 

Når gruppearbejdet er gennemført, gør grupperne på skift rede for et begreb/udtryk. I kan fx trække lod om, hvilket begreb de enkelte grupper skal fremlægge. De øvrige grupper kan herefter supplere og kommentere på overvejelserne. 

Slut af med en klassesamtale om, hvordan eleverne forholder sig til Malene Charlotte Larsens pointer. 

Tip: Du kan med fordel bruge opgaven som afsæt for et fagligt fokus på notatteknik. Her kan eleverne fx byde ind med gode tips og ideer til hinanden, som de kan bruge fremadrettet.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Ungdomsuddannelse

Fag: Fx Dansk, teknologi eller samfundsfag

Varighed:
1-2 lektioner

Materialeliste

Video: Malene Charlotte Larsen