Dream journal

Eleverne skal som fælles introduktion se et uddrag fra en Ted Talk med professor i Neurovidenskab og psykologi Matt Walker, der fortæller om drømmes funktion. Derefter skal de individuelt føre dagbog over deres drømme i en periode på cirka en uge, hvorefter I sammen samler op på øvelsen i klassen

Første lektion – forslag til aktiviteter:

Fortæl eleverne, at de i den kommende tid får til opgave at føre dagbog over deres drømme.

Vis uddraget af ’Sleeping with Science’ (2 minutter), der ligger her på Youtube.

Tal om filmen med en makker og samle derefter op i plenum. I kan fx tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

  • Why do we dream according to Professor Matt Walker?
  • Matt Walker talks about emotional convalescence. What does he mean by that?
  • What part does dreams play in a mental recovery process?
  • What do you think Matt Walker means when he says: “We dream- therefore we are”?

Arbejder I i billedkunst eller dansk, kan I tale om YouTube-klippets indhold på dansk, og du kan derefter fortælle eleverne, at de skal bruge drømmedagbøgerne til at skabe personlige drømmebillede, næste gang, I har billedkunst.

Aftal med eleverne, hvordan de i den kommende tid skal føre drømmedagbøger. Vi foreslår, at de som minimum hver morgen noterer nogle stikord om hvad de kan huske (der er det nemlig lettere at huske sine drømme).

Aftal desuden, hvordan I vil samle op på drømmedagbøgerne. Drømme er for de fleste noget meget privat, så det er vigtigt, at ingen føler sig pressede til at dele deres drømme offentligt. Eleverne kan fx i stedet fremlægge for hinanden – hvor mange gange de kunne huske deres drømme, hvordan det har været for dem at skulle føre drømmedagbog og hvilke tanker de har gjort sig om deres drømme.

Om modulet

Fag:
Engelsk, dansk eller billedkunst

Varighed:
2-4 lektioner

Opfølgende lektion

Saml op på drømmedagbøgerne på den måde, I aftalte i sidste lektion.

Arbejder I med drømmedagbøgerne i billedkunst- får eleverne derefter tid til at skabe deres egne personlige drømmebilleder – som I fx kan udstille et synligt sted på skolen eller i klasselokalet.