Udfordringen

Eleverne skal over flere dage gennemgå en digital udfordring og føre journal over deres oplevelser og refleksioner. Afslutningsvist evaluerer I sammen, hvordan det er gået.

I materialelisten finder I ark til udprint af forslag til udfordringer samt journal, som eleverne kan udfylde

Introduktion

Eleverne skal i mindre grupper gennemgå en udfordring, som løber over en uge og både gælder i skole og fritid. Hver dag skal de løbende notere, hvordan de oplever det i en journal. I lektionen, hvor I følger op på udfordringerne, skal hver gruppe lave en kort fremlæggelse, hvor de gør rede for, hvordan, det er gået og hvilke tanker, det har sat i gang hos dem.

Forslag til udfordringer:

 • Udfordring #1: Undlad at have din mobil med i soveværelset, når du går i seng.
 • Udfordring #2: Slet dine sociale medie-apps.
 • Udfordring #3: Begræns skærmtiden på din mobil til max 60 minutter om dagen.
 • Udfordring #4: Gå en tur på 45 minutter hver dag, hvor du ikke har din mobil med.
 • Udfordring #5: Begræns din gaming, så du maximalt må spille i alt 4 timer i udfordringsperioden.
 • Udfordring #6: Design selv en udfordring, der er tilpas svær men stadig realistisk

OBS: For en del elever kan dette være en ret stor og grænseoverskridende opgave. Overvej derfor på forhånd nøje, hvilke grupper eleverne skal arbejde i, så det bliver trygt for alle. Vi anbefaler, at du inddrager eleverne i, hvilke udfordringer, der skal i spil, og om hvordan I fordeler dem.

Første lektion

Inddel eleverne i de grupper, som de skal gennemføre udfordringen sammen med.

Fortæl eleverne, at hver gruppe om lidt får en digital udfordring, som de sammen skal forsøge at gennemføre. Målet er, at de bliver bevidste om, hvordan de hver især reagerer, og at de får mulighed for at drøfte deres reaktioner med andre. Husk også at fortælle dem, hvor længe udfordringen står på, så alle kender rammen.

Vis filmen med Jacob Taarnhøj (6 minutter) for at inspirere eleverne.

Gennemgå de foreslåede udfordringer, og giv derefter grupperne fem minutter til at tage stilling til:

 • Om alle udfordringerne er lige svære for alle? – Hvorfor/ hvorfor ikke
 • Hvilken udfordring de foretrækker at få? – Hvorfor den?
 • Hvilken udfordring de gerne vil undgå? – Hvorfor det?

Saml op i fællesskab ved, at alle grupper på skift fortæller, hvilken udfordring, de foretrækker og hvilken de gerne vil undgå?

Spørg eleverne, om alle udfordringer er lige lette/svære at gennemføre, og spørg dem, om de kan se et mønster i klassens svar.

Beslut derefter sammen med eleverne om:

 • I skal trække lod om udfordringerne?
 • De selv skal have mulighed for at vælge udfordring?
 • Du skal fordele udfordringerne mellem grupperne?

Vær nysgerrig på eleverne svar, og fordel derefter udfordringerne, så alle grupper ved, hvilken de skal prøve kræfter med.

Giv hver elev et eksemplar af ’Udfordringsjournalen’ – som de skal udfylde hver dag, indtil I følger op på udfordringerne.

Gennemgå udfordringsjournalen  og giv grupperne lidt tid til at udfylde øverste del af arket og aftale hvor når de tjekker ind med hinanden og følger op på, hvordan det går med udfordringen.

Fortæl til slut eleverne, at du informerer deres forældre om, at I for tiden arbejder med digitale udfordringer – og mind dem om, at de skal huske at føre journal hver dag

Om modulet

Fag:
Dansk, matematik eller samfundsfag

Varighed:
2 lektioner med cirka en uges mellemrum

Opfølgende lektion

Giv eleverne min. 15 min til at forberede, hvordan de vil fremlægge deres gruppes refleksioner for resten af klassen. Grupperne skal forholde sig til:

 • Er lykkedes for alle at gennemføre udfordringen?
 • Har det været anderledes i den periode, hvor de har haft udfordringen inde på livet?
 • Hvordan har de haft det med at skulle arbejde med udfordringen?

Bed en person fra hver gruppe om at fremlægge gruppens erfaringer for resten af klassen.

Drøft derefter i plenum:

 • Hvordan har jeres hjem reageret på jeres udfordringer?
 • Hvilken betydning har hjemmets reaktioner har haft for jer?
 • Hvad har I lært af udfordringerne?
 • Hvad var godt eller svært?
 • Er der noget fra udfordringerne I kan tage med jer og fortsætte med at gøre?