Til forældre

De færreste danske teenagere får den søvn, de har brug for. I en travl hverdag kan det være svært at få sovet de 8-10 timer, som anbefales. Det kan få konsekvenser på både kort og længere sigt – bl.a. for de unges mentale trivsel, skolegang og sociale færdigheder. Det kan du læse mere om her.

I ReloadMe undervisningsmaterialet inspirerer vi til, at de unge finder en god balance mellem søvnen og det digitale liv. Det digitale liv og de ting der foregår her, viser sig nemlig ofte at være medvirkende til, at unge ikke får den søvn de har behov for.

I videoen her fortæller vi lidt om unges søvn og giver nogle bud på hvordan I kan gribe det an, hvis I vil tale om balancen mellem de digitale vaner og søvn med jeres teenagere:

Skab bedre forudsætninger for gode vaner – 5 råd:

  • Undgå at moralisere. Unge forventer ofte at få skæld ud, når det skal til at handle om søvn og deres brug af digitale medier, og som forældre kan det være vanskeligt at gribe an. Vores vigtiste råd er derfor at gå til din teenager med åbenhed, nysgerrighed og uden at moralisere, når du vil tale om søvn og det digitale.
  • Hjælp dem til at mærke efter. Som forældre må man have respekt for at de unge har et digitalt liv hjælp dit barn til at mærke efter og se om I kan sætte nogle fælles mål som er realistiske. Selvom din teenager er i gang med at løsrive sig, kan det alligevel være rart at få lidt hjælp fra sine forældre.
  • En gradvis ændring i vanerne. Hav respekt for at det tager tid at omlægge sine vaner og start i det små: Første skridt kan være at få sat mobilen på nattilstand eller forstyr ikke, ved sengetid. På den måde undgår din teenager at vågne ved hver notifikation fra Tiktok, Snapchat eller Instagram, og det kan gøre en stor forskel. Næste skridt kan være at aktivere den automatiske sovefunktion der findes på både iPhone og Android. Her kan mobilen hjælpe din teenager med en påmindelse om at det er tid til at koble af inden sengetid. I kan også prøve at give mobilen en fast parkeringsplads uden for soveværelset. Gå nysgerrigt til værks og forsøg jer frem sammen. Tal løbende om hvad der virker, og hvad der føles udfordrende.
  • Sæt en fast sengetid. Et af de mest effektive råd man kan efterleve for at få en bedre søvn, er at have en fast sengetid og et fast tidspunkt at stå op på. En fast døgnrytme har positiv indflydelse på produktionen af søvnhormonet melatonin. Prøv at se hvor tæt I kan komme på at skabe faste sengetider derhjemme. Måske kræver det at du hjælper din teenager til at tilrettelægge en realistisk tidsplan for lektier og større afleveringer, der spiller sammen med evt. fritidsinteresser og -job.
  • Vær en god rollemodel. Det kan være en god idé at praktisere samme nye vaner selv, så hele husstanden har samme regler og rammer.

Mere viden?
Har I brug for flere konkrete input til at skabe en bedre balance mellem søvnen og det digitale, så læs med på Just Humans forældresite her.