Om ReloadMe

Vision, mål og baggrund
Vores vision er at flere unge får kigget på deres digitale liv og får den søvn de behøver for at trives mentalt, socialt, lære og udvikle sig sundt.

Med ReloadMe ønsker vi at fremme børn og unges mentale trivsel ved at inspirere dem til en god balance mellem de digitale vaner og søvnen. Med ReloadMe imødekommer vi en efterspørgsel fra skoler, kommuner og forældre ved at tilbyde gratis undervisningsmaterialer om søvn og digitale vaner. Materialerne i ReloadMe er målrettet elever i 7-10 klasse samt alle ungdomsuddannelser.

Udfordringen
Et bredt kig på moderne unges sovevaner viser, at unge i dag sover en time mindre i gennemsnit end de unge gjorde for bare 30 år siden. Blandt de 15-årige er 70% trætte om morgenen flere gange om ugen. Utilstrækkelig søvn er forbundet med en række konsekvenser på både kort og lang sigt. Det er veldokumenteret at brug af digitale enheder, med undtagelse af fjernsyn, forkorter søvnlængden og medfører problemer med at falde i søvn. Det tyder ligeledes på, at digitale enheder har betydning for de unges træthed og koncentration i løbet af dagen. Brug af sociale medier har desuden sammenhæng med urolig nattesøvn og søvnløshed, og reducerer dermed kvaliteten af nattesøvnen hos de 13-15 årige.

Dårlig eller ringe søvn gør det ofte sværere for os at mentalisere, eller at se os selv ude fra og andre indefra, som det ofte betegnes (Fonagy 2002, Fogtmann 2014), som er et af de centrale elementer, når vi som individer (og specielt børn) interagerer med hinanden. Når vi siger eller skriver noget i en konkret situation, så skal vi kunne komme med et kvalificeret bud på hvordan det føles og opfattes af den anden person. Og det er alt andet lige sværere, når man ikke kan se hinanden. Dette fører også til at mange af os, når vi er online, har svært ved at styre vores impulskontrol.

Når man ikke kan se den man skriver med, bliver det nemmere og omkostningsfrit at fyre en ’sviner’ afsted i onlinegalaksen, hvis man bliver vred eller irriteret over noget. Ligeledes kan vi se, at misforståelser i en negativ retning, samt rumination eller negativt tankespind også overgøres når man er presset, stresset og mangler søvn (Lange, 2019).

Med ReloadMe ønsker vi at skabe en forandring i de unges søvnvaner og brug af digitale medier, så de unge får bedre mulighed for at trives mentalt og have overskud til de nære fællesskaber. Vi håber derfor at kommuner, skoler og ungdomsuddannelser vil være med til at tage aktivt medansvar ift. børn og unges mentale trivsel, samt at få unge og deres rollemodeller til at tage aktiv og oplyst stilling til deres søvnbehov og digitale vaner. Alt sammen til fordel for de unges mentale trivsel.

Potentialet
Ved at gøre brug af ReloadMe undervisningsmaterialerne omkring søvn og digitale vaner som en fast del af årshjulet på landets grundskoler og ungdomsuddannelser, sikrer vi at endnu flere elever og studerende får mulighed for at arbejde med deres trivsel gennem deres søvn- og digitale vaner.

Tak til Sundhedsstyrelsen og Nordea-fonden, der gennem deres støtte af ReloadMe gør det muligt for os at tilbyde ReloadMe som et gratis værktøj til alle skoler og ungdomsuddannelser.

Hvis du har spørgsmål til ReloadMe, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder
Eva Molin

Inddrag forældrene

Vil du modtage vores eksklusive ekstramateriale til forældreinddragelse?

Ja tak, send mig ekstramaterialerne!

Det er naturligvis helt uforpligtende.