Intro om Søvn

Dette modul formidler grundlæggende viden om søvn og giver eleverne mulighed for at reflektere over egne vaner og behov.

Første lektion

Øvelse 1: Vis filmen: ’8,7 mia. arter prioriterer deres søvn, gør du?’

Tal derefter i plenum om:

  • Hvad er budskabet i filmen?
  • Hvad tænker I om det?
  • Kan man bare én til én sammenligne mennesker med dyr? – (Hvad har vi til fælles, og hvad adskiller mennesker fra andre pattedyr?)

Øvelse 2: Læs ’Faktaark om søvn’ (6,8 ns)
Besvar disse arbejdsspørgsmål med udgangspunkt i teksten:

  • Forklar med egne ord, hvad der sker i hjernen, når vi sover.
  • Hvor meget søvn har unge behov for at få, for at kunne fungere ideelt?
  • Gør rede for hvilke faktorer, der har betydning for, om vi er friske eller trætte?
  • Gør rede for stofferne adenosin og melatonins betydning.
  • Forklar hvordan teenageres hjerner adskiller sig fra børn og voksnes hjerner.
  • Find eksempler på, hvad der ofte har negativ betydning for vores søvn.
  • Saml op på spørgsmålene i slutningen af lektionen. 

Øvelse 3: Uddel soveskemaet til klassen
Kortlæg klassens søvnvaner fra mandag til fredag med ’soveskemaet’, så I har noget at tale ud fra, når I samler op sidst på ugen. Udlevér skemaet og gennemgå det kort med eleverne, så alle ved, hvordan og hvor ofte de skal udfylde det, samt hvornår I følger op på deres svar.

Opfølgende lektion

Opsamlingsøvelse
Start med at samle op på elevernes soveskemaer gennem en øvelse. Bed eleverne svare uden ord, ved at rejse sig op eller blive siddende og sørg for, at de ikke kommenterer på hinanden undervejs. Spørg fx om:

De, der har følt sig veludhvilede om morgenen i mindst 3 ud af 4 dage, rejser sig op. 
De, der har sovet 36 timer eller mere, rejser sig op. 
De, der har tænkt mere over deres søvn i den sidste tid, rejser sig op. 
De, der slukkede for skærmen mindst en time før sengetid, rejser sig op. 
De, som gerne ville have sovet mere, rejser sig op. 
De, der sov mere end de plejer i denne uge, rejser sig op. 

Bed derefter eleverne sætte sig ned og spørg, om der er noget, som har overrasket dem ift. deres egne søvnvaner eller de andres?

Se filmen ‘Gamle gener, moderne tider’ (ca. 3 min)

Diskutér derefter eksperternes udsagn i mindre grupper:

Hvad tænker I om eksperternes udsagn ift. jeres hverdag? 
Hvis vi lyttede til deres forslag – hvordan skulle jeres dage så ideelt set se ud?
Hvilken forskel ville det gøre for jer- hvis skolen fx ændrede mødetider, så I skulle møde senere? (positivt og negativt) 
Hvilken forskel ville det gøre for jer, hvis I skulle slukke alle skærme 1 time før sengetid? (positivt og negativt) 
Hvilke samfundsmæssige hindringer er der for at gennemføre ændrede mødetider? 

Saml op i plenum og brug lidt tid på at dykke ned i positiv og negativ-listerne? Er der en klar tendens til enighed, eller ser I meget forskelligt på det?

Afrunding: Se filmen ‘Gode råd fra søvneksperten’ (ca. 2 min) 
Slut lektionen af med at se filmen ’Gode råd fra søvneksperten’ med professor og ledende overlæge Jens Hannibal og bed eleverne om individuelt at notere det råd, de synes er det bedste. 

Tag en runde, hvor alle siger, hvilket råd, de har valgt uden at kommentere på hinandens valg. Tæl evt. op undervejs, hvor mange, der har valgt hvert råd.

Om modulet

Type:
Grundmodul

Målgruppe:
Grundskole, Ungdomsuddannelse

Fag:
Fx Biologi

Varighed:
2 lektioner

Materialeliste

Faktaark om søvn

Soveskema