Vil I som kommune løfte den mentale trivsel for jeres unge?

I ReloadMe samarbejder vi med en række danske kommuner i et strategisk partnerskab, for at sikre at flest muligt unge får muligheden for at finde en god balance mellem deres søvn og digitale liv. Tilstrækkeligt med søvn er nemlig nødvendigt for at kunne trives mentalt og socialt, samt for at kunne lære og udvikle sig sundt. I fællesskab med vores samarbejdskommuner udbreder vi kendskabet til vores gratis undervisningsmateriale om balancen mellem unges søvn og digitale liv, på ungdomsuddannelser og grundskolernes ældste klasser.

Siden 2021 har følgende kommuner været med til at sætte søvn og det digitale liv på dagsordenen:

Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune
Furesø Kommune
Bornholms Regionskommune
Aarhus Kommune
Gentofte Kommune
Vejle Kommune
Aabenraa Kommune
Hvidovre Kommune – Sundhedsplejen
Ringsted Kommune
Solrød Kommune

Skal I også være med?

Kan I se fordelene i at være med til at skabe en forandring i de unges søvnvaner og brug af digitale medier, så de unge får mulighed for at trives mentalt og have overskud til de nære fællesskaber, skolearbejde, og alt det andet som betyder noget i et godt ungdomsliv?

Vi oplever at mange kommuner har en ambition om at gøre en indsats for børn og unges mentale trivsel. Ved at indgå i et samarbejde, kan vi sammen inspirere jeres grundskoler og ungdomsuddannelser til at arbejde målrettet med temaugen ReloadMe i uge 44. I er derved som kommune med til at tage aktivt medansvar ift. jeres børn og unges mentale trivsel.

Gratis samarbejde som tilpasses jeres ønsker

Samarbejdet foregår ikke efter en fastlåst skabelon, men tilpasses den enkelte kommune muligheder og behov. Det kan f.eks. være at I har et nyhedsbrev til jeres skoler og ungdomsuddannelser, hvori I vil opfordre til og beskrive muligheden for at være med i ReloadMe temaugen og bruge det gratis undervisningsmateriale. Vi har eksempelvis film og informationsmaterialer som kan bruges i jeres formidling til skoler og ungdomsuddannelser. Nogle kommuners sundhedsafdelinger har særlige partnerskaber med deres ungdomsuddannelser og vælger at have tilbuddet om ReloadMe temaugen med i deres tilbud og kataloger med sundheds- og trivselsfremmende indsatser.

ReloadMe er finansieret af Sundhedsstyrelsen og Nordea-fonden og stilles gratis til rådighed for skoler og kommuner.  

Kontakt os for at høre mere

Skriv til projektleder Eva Molin på em@justhuman.dk for at høre mere om mulighederne for et strategisk samarbejde omkring balancen mellem unges søvn og digitale liv.