Sove-memes

Eleverne bruger memes til at forholde sig humoristisk til temaet søvn.

Dagens lektion

Introduktion til memes
Tjek Red Barnets forældreleksikon. Læs beskrivelsen, og se den lille video med Olivia, der forklarer forældre, hvad et meme er: ‘Hvad er et meme?

Spørg eleverne, om de er enige i definitionen på et meme? Hvis ikke, så bed dem om selv at komme med et nyt og bedre bud.

Øvelse: Lav memes om søvn
Herefter skal eleverne selv producere memes om søvn – og efterfølgende præsentere og diskutere klassens memes. Forslag til memesopgaver:

Lav et godt søvn-meme og print det i 4 eksemplarer/vis det på fællesskærmen.
Præsentér jeres memes for hinanden.
Gå sammen i fire grupper og kig godt på alle memes. Hvad har de til fælles, og hvor adskiller de sig?
Se om I kan gruppere jeres memes i nogle kategorier og giv hver kategori en passende overskrift.
Præsentér jeres kategorier for klassen. Er I enige? (Ellers må I argumentere for jeres synspunkter).

Om aktiviteten

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole, Ungdomsuddannelse

Fag:
Fx Dansk

Varighed:
1-2 lektioner

Materialeliste

Video: ‘Hvad er et meme?