Velkommen til ReloadMe

ReloadMe er et undervisningsmateriale til unge om sovevaner og det digitale liv. Det er vores håb, at materialerne giver anledning til en masse refleksion og konstruktiv debat om, hvordan de unge kan få en god balance i deres liv, som sikrer, at de både får opfyldt deres sociale behov, deres behov for afslapning samt deres fysiologiske behov for søvn. 

Vi håber, I vil bruge materialerne som en anledning til at være nysgerrige på de unges perspektiv, så de kan få lejlighed til at tale med fordomsfrie voksne om et emne, som ellers kan være svært for dem at tale konstruktivt om med voksne. Mange elever har nemlig dårlige erfaringer med, at de voksne omkring dem moraliserer eller taler dunder, når emnet falder på nattesøvn, så vær opmærksom på ikke at falde i den grøft.  

Der er kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer. Det er op til skolerne og kommunerne at beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, og kommunerne beslutter, hvor mange og lange skoledage, elever skal have. Kommunerne kan således fx vælge at operere med flere skoledage end normalt, hvorved dagene hver især kan blive lidt kortere.

Mål for ReloadMe

  • At eleverne bliver bevidste om vigtigheden af søvn og gør sig erfaringer med, hvad det betyder for dem at sove mere.  
  • At eleverne får blik for, at fællesskaber har stor betydning for deres evne til at kunne lade op. 
  • At de voksne omkring eleverne får blik for at digitale fællesskaber også kan være positive fællesskaber med lige så stor værdi som andre fællesskaber. 
  • At eleverne reflekterer over, hvorfor det nogle gange kan være svært at sove. (Tanker om billeddeling, digital mobning osv.).
  • At eleverne får mulighed for at øve sig i at se sig selv udefra fx ved at tale med voksne omkring dem, der ikke fordømmer og moraliserer, men er nysgerrige i forhold til, hvordan eleverne bruger tiden.   

Hjælp os med at blive bedre og vind et foredrag til hele skolen med Chris MacDonald!
Ved at besvare vores korte evalueringsskema, har vi mulighed for at gøre undervisningsmaterialerne endnu bedre og mere relevante til ReloadMe i 2022. Ved besvarelse kan I deltage i lodtrækning om at få Chris MacDonald ud på jeres skole til et underholdende og spændende foredrag om balancen mellem sociale relationer, det digitale og søvnen.

Evalueringsskema til elever
Evalueringsskema til lærere

I kan deltage i evalueringen hvis I har anvendt mindst én lektion eller øvelse fra vores materialebank.