Velkommen til ReloadMe

ReloadMe er et undervisningsmateriale til unge om sovevaner og det digitale liv. Det er vores håb, at materialerne giver anledning til en masse refleksion og konstruktiv debat om, hvordan de unge kan få en god balance i deres liv, som sikrer, at de både får opfyldt deres sociale behov, deres behov for afslapning samt deres fysiologiske behov for søvn. 

Vi håber, I vil bruge materialerne som en anledning til at være nysgerrige på de unges perspektiv, så de kan få lejlighed til at tale med fordomsfrie voksne om et emne, som ellers kan være svært for dem at tale konstruktivt om med voksne. Mange elever har nemlig dårlige erfaringer med, at de voksne omkring dem moraliserer eller taler dunder, når emnet falder på nattesøvn, så vær opmærksom på ikke at falde i den grøft.  

Mål for ReloadMe

  • At eleverne bliver bevidste om vigtigheden af søvn og gør sig erfaringer med, hvad det betyder for dem at sove mere.  
  • At eleverne får blik for, at fællesskaber har stor betydning for deres evne til at kunne lade op. 
  • At de voksne omkring eleverne får blik for at digitale fællesskaber også kan være positive fællesskaber med lige så stor værdi som andre fællesskaber. 
  • At eleverne reflekterer over, hvorfor det nogle gange kan være svært at sove. (Tanker om billeddeling, digital mobning osv.).
  • At eleverne får mulighed for at øve sig i at se sig selv udefra fx ved at tale med voksne omkring dem, der ikke fordømmer og moraliserer, men er nysgerrige i forhold til, hvordan eleverne bruger tiden.   

Kom godt i gang

Sådan finder du materialerne og sammensætter dit undervisningsforløb