Uendeligheds-scrolling er som en enarmet tyveknægt

Eleverne skal arbejde med en multimodal artikel fra videnskab.dk, der handler om, hvordan sociale medier bevidst udnytter design til at fastholde brugeren.

Opgaven minder om ’De tre små prikker, der kan drive dig til vanvid’ og ’Hvorfor bliver unge stressede?’. Du kan enten lade hele klassen arbejde med samme artikel, eller du kan eventuelt bede eleverne vælge hvilken tekst, de helst vil analysere.   

Forslag til aktiviteter

Bed eleverne læse artiklen ‘Uendelighedsscrolling er som en enarmet tyveknægt – sådan er sociale medier designet til at stjæle din tid’,  og om efterfølgende at analysere den fx ud fra disse spørgsmål:  

  • Hvad er det for en tekst?  
  • Hvem er afsender og modtager? 
  • Hvad er tekstens hovedpointer?  
  • Hvilke udtryksformer/virkemidler indgår i ’Uendelighedsscrolling er som en enarmet tyveknægt’?  
  • Hvordan fungerer webteksten samlet set for læseren? – Hvordan understøtter eller besværliggør de enkelte elementer læsningen? 
  • Undersøg og vurdér kildens troværdighed (videnskab.dk) 

Slut af med at samle op på analysen i plenum og bed eleverne forholde sig mere personligt til teksten.  

Fx ud fra disse spørgsmål: 

  • Hvad synes I om artiklen? – Er den væsentlig og interessant for jeres liv? Hvorfor/hvorfor ikke? 
  • Hvilke tanker giver den anledning til? 

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Ungdomsuddannelse

Fag:
Fx Dansk, design, teknologi, samfundsfag

Varighed:
1-2 lektioner

 

Hvis ikke eleverne er bekendt med begrebet multimodalitet, kan du fx begynde med kort at introducere dem for denne definition:  

En multimodal tekst er en tekst, som er sammensat af flere forskellige udtryksformer. En multimodal tekst kan fx bestå af brødtekst, billeder, lydklip, film og grafik.